MỤC LỤC

Chúng tôi là ai?

Chào mừng Quý khách hàng đã truy cập website https://vbee.ai/ – website cung cấp các Sản phẩm và Giải pháp (Sau đây gọi tắt là “Hệ thống Dịch vụ”) của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giải pháp xử lý dữ liệu Vbee (Sau đây gọi tắt là “Công ty Vbee” hoặc “Vbee”).

– Căn cứ Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về Bảo vệ Dữ liệu cá nhân và các Văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm kèm theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP (Sau đây gọi tắt là “Nghị định 13”);
– Nhằm thu thập, lưu trữ, sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng đúng pháp luật để phục vụ cho việc hỗ trợ, chăm sóc và bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng,

Cam kết về việc bảo mật thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng sử dụng dịch vụ tại website https://vbee.ai/ được thực hiện bởi và giữa Công ty Vbee và Quý Khách hàng/ Đối tác của Công ty Vbee. Vbee nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến việc bảo mật thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng theo các quy định của pháp luật Việt Nam. Vbee nhận biết tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà khách hàng đã tin tưởng giao cho Vbee và tin rằng Vbee có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng một cách thích hợp.

Cam kết này được đưa ra để giúp khách hàng hiểu được cách thức Vbee thu thập, sử dụng, lưu giữ và/ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà khách hàng đã cung cấp cho Vbee, cho dù là hiện tại hoặc trong tương lai, cũng như để giúp khách hàng đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho Vbee bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của khách hàng.

Bằng việc truy cập và/ hoặc tạo tài khoản sử dụng Dịch vụ tại Hệ thống Dịch vụ của Vbee, khách hàng hiểu, tự nguyện đồng ý và xác nhận để Công ty Vbee được phép thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu cá nhân do khách hàng cung cấp theo đúng theo quy định tại Nghị định 13 nhằm hỗ trợ và chăm sóc khách hàng. Đồng thời, khách hàng chấp thuận các phương pháp, yêu cầu, và/ hoặc điều khoản được mô tả trong Cam kết này.

Nếu Quý khách hàng không đồng ý với các điều khoản, điều kiện của Cam kết này và không cho phép Vbee và/ hoặc bên thứ ba có liên quan xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách hàng như mô tả trong Cam kết này, vui lòng không truy cập và/ hoặc sử dụng dịch vụ tại Hệ thống Dịch vụ của Vbee.

Công ty Vbee và Quý khách hàng tự nguyện đồng ý tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân với các điều khoản sau đây:

Điều 1. Chấp thuận để Vbee thu thập, lưu trữ, sử dụng dữ liệu cá nhân do khách hàng cung cấp

1.1. Để hỗ trợ, chăm sóc khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại website https://vbee.ai/, Vbee cần thu thập, lưu trữ, sử dụng những thông tin mà khách hàng đã, đang và sẽ khai báo, cung cấp cho Vbee trong quá trình đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ.

1.2. Việc thu thập, lưu trữ, sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng chỉ thực hiện khi được khách hàng chấp thuận, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Điều 2. Dữ liệu cá nhân của khách hàng được thu thập, lưu trữ, sử dụng

2.1. Vbee thu thập nhiều loại dữ liệu khách hàng.

Dữ liệu cá nhân mà Vbee thu thập hoặc nhận được của khách hàng tùy thuộc vào hoạt động tương tác của khách hàng với Vbee, cách thức khách hàng cài đặt cấu hình và tài khoản, có thể bao gồm dữ liệu cơ bản và dữ liệu nhạy cảm tùy từng ngữ cảnh. Cách thức Vbee xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng cũng có thể phụ thuộc vào tính năng, nghiệp vụ hoặc trải nghiệm cụ thể mà khách hàng sử dụng, vị trí của khách hàng và quy định của pháp luật hiện hành.

2.2. Các loại dữ liệu cá nhân của khách hàng mà Vbee thu thập cụ thể như sau:

2.2.1. Thông tin khách hàng cung cấp cho Vbee

– Thông tin cơ bản: Là bất kỳ thông tin nào cần thiết để liên hệ với khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn: tên, địa chỉ, số điện thoại, email của khách hàng… Đây là những thông tin cần thiết và bắt buộc mà khách hàng phải cung cấp khi đăng ký dịch vụ của Vbee để Vbee liên hệ tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ khách hàng và đảm bảo các quyền lợi hợp pháp cho khách hàng.

– Thông tin mở rộng:

 • Thông tin nhận quảng cáo: Là thông tin do khách hàng cung cấp cho Vbee để nhận quảng cáo của Vbee.
 • Thông tin bình luận: Là thông tin bình luận của khách hàng trên Hệ thống Dịch vụ của Vbee.
 • Thông tin đặt hàng và giao dịch: Là thông tin cần thiết để hoàn thành đơn đặt hàng và yêu cầu của khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn: thông tin liên hệ của khách hàng, thông tin thanh toán, yêu cầu của khách hàng, thông tin xuất hóa đơn, chứng từ khi khách hàng sử dụng dịch vụ có trả phí, cũng như các thông tin khác liên quan đến đơn đặt hàng.

2.2.2. Thu thập dữ liệu tự động

Website của Vbee sử dụng các hệ thống phân tích để giúp cải thiện khả năng sử dụng và trải nghiệm của khách hàng. Vbee, các nhà cung cấp dịch vụ và các đối tác kinh doanh của Vbee có thể tự động ghi lại dữ liệu cá nhân và hoạt động trên Internet của khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Thông tin nhân khẩu học: Là thông tin có sẵn công khai mà Vbee có thể tìm hiểu về khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn: tuổi tác, nghề nghiêp, thu nhập… giúp Vbee cung cấp cho khách hàng những ưu đãi tốt hơn cho các sản phẩm và dịch vụ của Vbee.
 • Thông tin thiết bị: Bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ IP, loại thiết bị và số nhận dạng thiết bị, loại và phiên bản trình duyệt, các tiện ích mở rộng được cài đặt, các tính năng của trình duyệt được bật, hệ điều hành và nền tảng… (Ví dụ: Vbee có thể thu thập địa chỉ IP của khách hàng cho tính năng đăng nhập tự động và bảo mật của Vbee).
 • Dữ liệu hành vi trực tuyến: Là thông tin mà Vbee thu thập thông qua cookie, cho Vbee biết về cách thức mà khách hàng sử dụng và điều hướng dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn tương tác của khách hàng với Hệ thống Dịch vụ của Vbee (lượt truy cập, thời lượng truy cập, lịch sử truy cập, thời gian phản hồi…) và tương tác của khách hàng với nền tảng truyền thông và các chiến dịch quảng cáo mà Vbee hoặc đối tác của Vbee thực hiện (các trang đã xem, các sản phẩm đã tìm kiếm, các dịch vụ và tính năng đã sử dụng, các kết nối đã tương tác…).
 • Thông tin khác: Vbee được quyền thu thập bất kỳ thông tin nào khác về khách hàng trong quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ của Vbee để hỗ trợ khách hàng.

Điều 3. Phạm vi và mục đích thu thập, lưu trữ, sử dụng dữ liệu cá nhân do khách hàng cung cấp

3.1. Vbee thu thập dữ liệu cá nhân của khách hàng trong các trường hợp, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Khi khách hàng đăng ký và/ hoặc sử dụng các dịch vụ và/ hoặc nền tảng của Vbee, và/ hoặc mở một tài khoản trên Hệ thống Dịch vụ của Vbee;
 • Khi khách hàng đăng ký để được nhận thư thông báo hay bất kỳ hình thức giao tiếp nào khác với Vbee;
 • Khi khách hàng ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào khác cho Vbee;
 • Khi khách hàng tương tác với Vbee thông qua các hình thức bao gồm nhưng không giới hạn: các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), email, thư từ, fax, gặp gỡ trực tiếp, các nền tảng, trang web, ứng dụng truyền thông (bao gồm thông qua tập tin cookie)…
 • Khi khách hàng cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho Vbee.

3.2. Khách hàng đồng ý và xác nhận cho phép Vbee xử lý dữ liệu của khách hàng và chia sẻ kết quả xử lý dữ liệu cho các mục đích, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Xác minh danh tính khách hàng và đảm bảo vấn đề bảo mật thông tin cho khách hàng (loại bỏ khách hàng ảo);
 • Liên hệ cung cấp thông tin dịch vụ, chăm sóc, hỗ trợ khách hàng (như gọi điện thoại, gửi email…);
 • Liên hệ xác nhận đơn hàng khi nhận được yêu cầu từ khách hàng;
 • Tiếp nhận, giải đáp các vướng mắc trong quá trình sử dụng dịch vụ cho khách hàng;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và Vbee;
 • Xuất hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật;
 • Gửi thông tin quảng cáo, tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, khuyến mại về dịch vụ của Vbee;
 • Gửi thông báo về các hoạt động của Vbee;
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, nghiên cứu thị trường, thăm dò dư luận, môi giới;
 • Nghiên cứu, phát triển các dịch vụ mới và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phù hợp cho khách hàng;
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng;
 • Lưu giữ hồ sơ và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và thuế. Vbee lưu trữ các dữ liệu này trong thời gian theo quy định của pháp luật;
 • Khi có yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn: Viện kiểm sát, Tòa án, Cơ quan công an điều tra… liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của khách hàng (nếu có);
 • Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật.

3.3. Vbee cam kết không sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến dịch vụ của Vbee

Vbee cam kết và đảm bảo sẽ không:

 • Xử lý, lưu giữ, sử dụng, hay tiết lộ dữ liệu cá nhân của khách hàng khi chưa được sự đồng ý và chấp thuận của khách hàng, trừ khi cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ của Hợp đồng, hay theo pháp luật yêu cầu;
 • Bán dữ liệu cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào;
 • Lưu giữ, sử dụng hay tiết lộ dữ liệu cá nhân đó ra bên ngoài mối quan hệ trực tiếp giữa Vbee với khách hàng, trừ khi đó là tuân theo yêu cầu của Chủ thể dữ liệu hoặc quy định của pháp luật.

Điều 4. Tổ chức, cá nhân được thu thập, quản lý, sử dụng dữ liệu cá nhân do khách hàng cung cấp

Khách hàng chấp thuận rằng để phục vụ cho các mục đích đã nêu tại Khoản 3.2 Điều 3 Cam kết này, việc thu thập, quản lý, sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng cung cấp được thực hiện bởi:

 • Vbee;
 • Công ty con của Vbee hoặc tổ chức, cá nhân khác hợp tác/ liên kết với Vbee ở mức độ cần thiết để áp dụng và thực hiện các mục đích hoặc bất kỳ phần nào (bao gồm nhưng không giới hạn: ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán, đơn vị chuyển phát…) nhằm hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua, thanh toán, sử dụng dịch vụ của Vbee, tùy thuộc vào các Công ty con và/ hoặc các liên kết cam kết thực hiện đúng các nghĩa vụ tương đương theo quy định tại Cam kết này.

Điều 5. Phương thức thu thập, lưu trữ, sử dụng dữ liệu cá nhân do khách hàng cung cấp

5.1. Vbee thu thập dữ liệu cá nhân của khách hàng khi:

 • Khách hàng sử Dịch vụ tại Hệ thống Dịch vụ của Vbee;
 • Khách hàng liên hệ với các đầu mối đại diện của Vbee;
 • Khách hàng điền vào các mẫu đơn đặt hàng trực tuyến hoặc phiếu yêu cầu thông tin;
 • Khách hàng cung cấp thông tin cho các đại lý kinh doanh của Vbee.

5.2. Vbee sử dụng các phương thức sau để thu thập dữ liệu cá nhân của khách hàng:

 • Vbee sử dụng cookie để theo dõi việc khách hàng sử dụng Hệ thống Dịch vụ của Vbee;
 • Vbee sử dụng các mẫu đơn đặt hàng trực tuyến và phiếu yêu cầu thông tin để lấy thông tin cần thiết từ khách hàng để xử lý đơn đặt hàng và cung cấp cho khách hàng thông tin được yêu cầu;
 • Khi khách hàng gọi đến Tổng đài Chăm sóc khách hàng hoặc gửi email cho Vbee và trao đổi với các đầu mối đại diện của Vbee, Vbee thu thập thông tin được cung cấp trong đoạn hội thoại để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất và việc xử lý chính xác các đơn đặt hàng của khách hàng.

5.3. Khách hàng đồng ý rằng dữ liệu cá nhân của khách hàng được thu thập, lưu trữ, sử dụng bằng bất kỳ phương thức nào theo các chính sách, điều khoản, quy chế và/ hoặc áp dụng của Vbee trong từng thời điểm, bao gồm nhưng không giới hạn: thu thập, ghi, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, sử dụng không gian mạng, thiết bị, phương tiện điện tử hoặc các hình thức khác.

Điều 6. Thời gian bắt đầu và kết thúc việc thu thập, lưu trữ, sử dụng dữ liệu cá nhân do khách hàng cung cấp

6.1. Vbee bắt đầu thực hiện thu thập, lưu trữ, sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng kể từ thời điểm Vbee nhận được dữ liệu cá nhân cũng như sự đồng ý của khách hàng cho việc xử lý dữ liệu cá nhân đó cho đến khi:

 • Nhận được yêu cầu kết thúc bằng văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; hoặc
 • Khách hàng có văn bản đề nghị rút lại sự đồng ý của mình theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong trường hợp này, Vbee được lưu trữ các thông tin cần thiết của khách hàng để thực hiện hợp đồng mà các bên đã ký kết; cung cấp thông tin khi cơ quan Nhà nước có yêu cầu (như Cơ quan Thuế kiểm tra về chứng từ, hóa đơn…);

6.2. Trong trường hợp khách hàng không có yêu cầu rút lại sự đồng ý về việc xử lý dữ liệu cá nhân, Vbee sẽ duy trì việc xử lý và bảo vệ Dữ liêu cá nhân của khách hàng trong khoảng thời gian hiệu lực của Hợp đồng đã ký kết với khách hàng (nếu có) và theo quy định của pháp luật. Việc rút lại sự đồng ý của khách hàng trong trường hợp này không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của các hoạt động thu thập, lưu trữ, sử dụng dữ liệu cá nhân do khách hàng cung cấp cho Vbee trước đó.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng

7.1. Khách hàng có quyền cung cấp, truy cập, chỉnh sửa, xóa dữ liệu cá nhân; rút lại sự đồng ý về việc để Vbee thu thập, lưu trữ, sử dụng dữ liệu cá nhân; hạn chế hoặc phản đối việc thu thập, lưu trữ, sử dụng dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

7.2. Khách hàng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân của mình theo yêu cầu của Vbee để thuận tiện trong việc chăm sóc, hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ. Đồng thời, chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của những thông tin trên. Vbee được miễn từ mọi trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng nếu xét thấy tất cả dữ liệu cá nhân của khách hàng cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

7.3. Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc bị lộ dữ liệu cá nhân cho Vbee. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Vbee sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng, tùy theo mức độ, Vbee sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

7.4. Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Vbee về những hành vi sử dụng, lưu trữ trái phép dữ liệu cá nhân của khách hàng, lạm dụng, vi phạm bảo mật thông tin để có biện pháp giải quyết phù hợp.

7.5. Khách hàng có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Phương tiện, công cụ để khách hàng chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Khách hàng có quyền:

 • Tự kiểm tra, cập nhật, chỉnh sửa hoặc hủy bỏ dữ liệu cá nhân đối với với tài khoản đăng ký trên website https://vbee.ai/; hoặc
 • Liên hệ Tổng đài CSKH của Vbee; hoặc
 • Thông qua email contact@vbee.vn; hoặc
 • Thông qua hình thức phù hợp khác.

Điều 9. Cam kết khác về bảo mật thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân do khách hàng cung cấp

9.1. Vbee cam kết, bằng mọi nỗ lực cần thiết và hợp lý bảo mật thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng theo những yêu cầu, tiêu chuẩn về bảo mật thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân phù hợp với pháp luật Việt Nam, tuân thủ đầy đủ theo Cam kết này và các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản khác xác lập với khách hàng (nếu có).

9.2. Vbee cam kết thu thập, lưu trữ, sử dụng dữ liệu cá nhân do khách hàng cung cấp với mục đích cụ thể, rõ ràng, hợp pháp, trong phạm vi các mục đích được nêu tại Cam kết này và phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về dữ liệu cá nhân của khách hàng nhằm mục tiêu thương mại. Sự tin cậy, quyền riêng tư và bảo mật thông tin của khách hàng là ưu tiên cao nhất của Vbee.

9.3. Trong quá trình thu thập, lưu trữ, sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng, Vbee và các bên liên quan sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật, an ninh, bảo mật cần thiết và trong khả năng phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng. Vbee đã triển khai các kiểm soát kỹ thuật phù hợp, bao gồm mã hóa dữ liệu để ngăn chặn các truy cập trái phép vào dữ liệu của khách hàng. Trong mọi trường hợp, dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Vbee.

9.4. Trong quá trình xử lý dữ liệu cá nhân có thể xảy ra sự gián đoạn, trì hoãn, ngắt kết nối hoặc bất cứ sự cố nào do các nguyên nhân nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của Vbee, bao gồm nhưng không giới hạn tình trạng gián đoạn do nâng cấp, sửa chữa, lỗi đường truyền, lỗi gián đoạn kỹ thuật do nhà cung cấp của Vbee gây ra. Trong những trường hợp như vậy, Vbee sẽ nỗ lực tối đa kịp thời thông báo cho khách hàng về sự cố xảy ra và khách hàng đồng ý miễn trừ cho Vbee khỏi trách nhiệm trong những trường hợp đó.

9.5. Khách hàng hiểu và công nhận rằng không có hệ thống kỹ thuật hay biện pháp an ninh, bảo mật nào là an toàn tuyệt đối và giao dịch trực tuyến, không gian mạng cùng các hình thức thu thập, lưu trữ, sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng luôn tiềm ẩn các nguy cơ phát sinh, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông tin bị rò rỉ, phát tán do hệ thống kỹ thuật, hệ thống an ninh bị tấn công. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin của Vbee bị hacker tấn công dẫn đến mất dữ liệu cá nhân của khách hàng hoặc Vbee phát hiện các hành vi vi phạm quy định về bảo mật thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân, Vbee sẽ có trách nhiệm thông báo một cách nhanh nhất cho các cơ quan chức năng điều tra (Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công An) để xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết để phối hợp xử lý cùng Vbee. Trong trường hợp Vbee và/ hoặc các bên liên quan đã áp dụng hết mọi biện pháp trong khả năng thì Vbee và/ hoặc các bên liên quan không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với khách hàng và/ hoặc các bên liên quan của khách hàng (nếu có).

Điều 10. Địa chỉ của đơn vị thu thập, lưu trữ, sử dụng dữ liệu cá nhân do khách hàng cung cấp

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP XỬ LÝ DỮ LIỆU VBEE

 • Mã số doanh nghiệp: 0108150995 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 29/01/2018
 • Địa chỉ: Tầng 15, Tòa Ngọc Khánh Plaza – Số 1 Phạm Huy Thông, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
 • Email: contact@vbee.vn
 • Tổng đài CSKH: 024 9999 33990901 533 799

Điều 11. Thay đổi nội dung Cam kết

11.1. Cam kết này sẽ được cập nhật thường xuyên trên website https://vbee.ai/ của Vbee. Vbee có quyền thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung hoặc loại bỏ bất kỳ điều khoản nào của Cam kết này vào bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước cho khách hàng, miễn là việc thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung hoặc loại bỏ đó không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành.

11.2. Các thay đổi, cập nhật hoặc bổ sung Cam kết này sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải lên website https://vbee.ai/. Nếu khách hàng tiếp tục truy cập hoặc sử dụng dịch vụ sau khi các thay đổi, cập nhật hoặc bổ sung được đăng tải chính thức, khách hàng đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi, cập nhật hoặc bổ sung đó.

Điều 12. Điều khoản chung

12.1. Tất cả các điều khoản của Cam kết này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Công ty Vbee và Quý khách hàng, là một phần không tách rời của các Hợp đồng, văn bản đã ký kết và/ hoặc xác nhận giữa Quý khách hàng với Công ty Vbee (nếu có), và có giá trị pháp lý tương đương với Hợp đồng giao kết giữa các bên.

12.2. Cam kết này và mọi hoạt động phát sinh từ website https://vbee.ai/ sẽ được phân tích, đánh giá và điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Các nội dung không được đề cập tại Cam kết này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

12.3. Trong trường hợp Công ty Vbee có cung cấp các dữ liệu cá nhân mà Công ty Vbee thu thập/ nắm giữ cho Quý khách hàng, thì Quý khách hàng cam kết sẽ tuân thủ mức độ bảo mật thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân không thấp hơn mức độ bảo vệ mà Công ty Vbee đã cam kết tại văn bản này.

12.4. Trong trường hợp có các vi phạm liên quan đến Cam kết này, Công ty Vbee có quyền tìm mọi biện pháp khắc phục và sử dụng các hành động cần thiết theo quy định của pháp luật để ngăn chặn các vi phạm và thiệt hại phát sinh từ việc không tuân thủ Cam kết của khách hàng.

12.5. Trường hợp phát sinh tranh chấp (nếu có), các bên ưu tiên giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng. Trong trường hợp thương lượng không thể đạt được kết quả thì sẽ đưa ra giải quyết theo trình tự thủ tục tố tụng tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại Thành phố Hà Nội. Phán quyết của Tòa án sẽ là quyết định cuối cùng và có giá trị ràng buộc đối với các bên.

12.6. Trong trường hợp một điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của Tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.

12.7. Công ty Vbee luôn hoan nghênh những ý kiến góp ý của Quý khách hàng về nội dung website. Nếu có một phần nào đó của website này mà Quý khách hàng cho rằng đã có dấu hiệu vi phạm bản quyền tác giả và quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, vui lòng gửi thông tin phản ánh đến tổng đài Chăm sóc khách hàng của Vbee.