Vbee Logo

Nhân viên ảo SmartDialog trả lời thông minh và chuyên nghiệp

Thiết kế và đào tạo nhân viên ảo một cách dễ dàng, có thể xử lý cùng lúc nhiều nghiệp vụ hội thoại khác nhau một cách thông minh và tự nhiên như con người.
vbee.ai

Smartdialog workflow engine

Tự động hóa trải nghiệm 360° với luồng hội thoại SmartDialog

Hỗ trợ nhiều loại hội thoại cùng lúc, sử dụng đa mô hình AI dự đoán phản hồi của nhân viên ảo giúp đưa ra quyết định trả lời thông minh và tự nhiên nhất.

Architecture

Tính năng vượt trội của SmartDialog Workflow

Dễ dàng thiết kế luồng hội thoại phức tạp

Dễ dàng thiết kế luồng hội thoại phức tạp

Thiết kế kịch bản trò chuyện với khách hàng một cách trực quan bằng giao diện kéo thả.
Sinh kịch bản tự động

Sinh kịch bản tự động

Tự động sinh kịch bản huấn luyện từ luồng nghiệp vụ trên giao diện để đảm bảo bot có thể xử lý các tình huống phức tạp, cung cấp dữ liệu đầu vào huấn luyện mô hình dự đoán hành động.
Hỗ trợ đồng thời nhiều dạng nghiệp vụ hội thoại

Hỗ trợ đồng thời nhiều dạng nghiệp vụ hội thoại

Hỗ trợ phân biệt, xây dựng và xử lý các dạng hội thoại khác nhau, gồm hội thoại theo nghiệp vụ chính và các hội thoại phụ FAQ chen ngang giữa luồng nghiệp vụ chính.
Đưa ra hành xử của bot bằng đa mô hình AI

Đưa ra hành xử của bot bằng đa mô hình AI

Mô hình lai kết hợp nhiều mô hình khác nhau, bao gồm các mô hình luật và mô hình học máy, học sâu, trong quá trình dự đoán nhằm đưa ra hành xử của nhân viên ảo sao cho hợp lý nhất với ngữ cảnh.

Đột phá để tạo giá trị

Hội thoại là những điều tuyệt vời nhất trong thế giới này để kết nối cùng nhau. Hãy để sản phẩm của chúng tôi làm điều đó cùng bạn.

Tôi hiểu rằng khi bấm Gửi thông điệp là tôi đã đồng ý với Điều khoản về Biểu mẫu và sử dụng cookie trên trình duyệt.

contact demo
message